Zakładanie (założenie) firmy
Dodane przez admin dnia Listopad 23 2010 19:16:31
Pierwszą czynnością, która jest obowiązkowa, to rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta. Konieczne będzie pobranie odpowiednich dokumentów.

Warto wiedzieć, że od dnia 31 marca 2009 w życie weszły nawet przepisy dotyczące zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Celem tych zmian jest zmniejszenie biurokracji oraz umożliwienie zakładania firmy bez konieczności załatwiania kolejnych spraw w różnorodnych urzędach. Celem jest również umożliwienie załatwienia wszystkich formalności w jednym urzędzie. Od dnia 31 marca osoba która chce założyć firmę jest zobowiązana do wypełnienia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Osobiście musi złożyć go w urzędzie gminy czy miasta.
Co powinien zawierać wypełniony wniosek? Z pewnością: numer telefonu kontaktowego, datę rozpoczęcia działalności, określenie przedmiotu wykonywanej działalności (zgodnie z klasyfikacją PKD), określenie miejsca zamieszkania i adresu firmy, o ile działalność gospodarcza będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania. Konieczny jest również numer ewidencyjny PESEL oraz NIP a także dane personalne przedsiębiorcy. Nie ma oficjalnego wzoru takiego pisma. Samo złożenie pisma jest darmowe.

Kolejne ważne zadanie to Reglamentacja działalności gospodarczej. Chodzi tu głównie o fakt posiadania koncesji czy też uprawnień do prowadzenia niektórych modeli działalności gospodarczej. Aby je uzyskać konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków do odpowiednich organów administracyjnych lub też w jednostkach administracyjnych. Następnym zadaniem młodego przedsiębiorcy jest uzyskanie numeru REGON. Co bardzo ważne, od 31 marca 2009 osoba chcąca założyć firmę nie ma obowiązku udania się do Urzędu Statystycznego. Tuż po złożeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej organ gminy zobowiązany jest do przesłania konkretnych dokumentów w ciągu 3 dni (w praktyce może być to jednak nieco dłużej). Ustawa z dnia 31 marca 2009 zniosła obowiązek posiadania numeru REGON dla przedsiębiorców. Nie jest on już konieczny.Każdy przedsiębiorca powinien również pamiętać o założeniu konta firmowego. Opłaty za jego prowadzenie mogą być zróżnicowane - wszystko zależy od konkretnego banku. Osoba zakładająca firmę musi pamiętać, iż posiadanie takiego konta jest niestety koniecznością. Aby jednak założyć konto firmowe niezbędne jest posiadanie wpisu do ewidencji gospodarczej, wzoru pieczątki oraz przedstawienie dowodu osobistego.

Zakładania firmy nie może obejść się bez uzyskania numeru NIP. Wniosek na NIP składa się w urzędzie Skarbowym, przynależącym do danego miejsca zamieszkania. Dla podatników podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wniosek koniecznie należny złożyć przed pierwszą opodatkowaną transakcją. Co musi znaleźć się w zgłoszeniu? Z pewnością nasze dane, o ile to my mamy zostać przyszłym przedsiębiorcą, informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku w Urzędzie gminy kolejne kroki kierujemy do Urzędu Skarbowego w celu wybrania sposobu opodatkowania. Ważna informacja: zmiana formy opodatkowania możliwa jest dopiero po roku prowadzenia firmy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie siebie oraz swoich pracowników do ZUS. Zgłoszenie obejmuje wszystkie osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Ostatnie czekające nas zadanie to zawiadomienie inspekcji pracy o miejscu oraz o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.